inspiron duo TabletPC köpa viagra Naval medical center portsmouth va

Organisationen

Kongress

Kongressen är föreningens högsta beslutande organ. Föreningen har enligt stadgarna kongress vart annat år. Våra kongresser - eller Miljö- och Hälsadagarna som vi kallar arrangemanget som vi ibland håller även åren emellan kongresserna - brukar vara ett utmärkt tillfälle att få ny kunskap och nya idéer och träffa kollegor från hela landet.

Föreningsstyrelsen

Vid kongressen utses föreningsstyrelsen, som sköter det löpande arbetet.

Kontakta styrelsen >>

Revisorer

Lars Isaaka
Jan-Eric Bäck

Ersättare för revisorer

saknas

Valberedning

Anna von Axelson, sammankallande
Mikael Ferm

Ledamöter i kongressutskottet

lika med valberedningen

Annons:

Annons:

Ann-Christine Johnsson Juridisk rådgivning