inspiron duo TabletPC köpa viagra Naval medical center portsmouth va

Miljö- och hälsoskydd i Sverige

En hel del av föreningens medlemmar arbetar på statliga eller regionala myndigheter, på statliga verk, på konsultföretag eller på andra företag. Flertalet medlemmar finns dock på kommunernas miljö- och hälso­skydds­kontor/miljö­förvaltningar eller motsvarande.

Det allra mesta av verk­samheten på miljö- och hälso­skyddskontoret är obligatoriska uppgifter. Kommunen är skyldig att bedriva tillsyn enligt en rad olika lagar på området såsom miljö­balken, livsmedels­lagen och smittskyddslagen. Ansvaret för tillsyn enligt djurskyddslagen är överfört till länsstyrelserna. 

Gemensamt för lag­stiftningen är att den reglerar hur man ska förebygga eller begränsa risken för skador på människors hälsa och miljön. Hälsa och miljö­frågor har ett mycket starkt samband.

Andra viktiga miljö­dokument som är för­pliktigande för alla är bland annat Riodeklarationen från 1992 samt riksdagens beslut 1999 om 16 nationella miljökvalitetsmål.

Det effektivaste sättet att arbeta för en bättre och hälsosammare miljö är att få så många som möjligt att arbeta mot samma mål. En viktig del av vår verksamhet är därför att sprida information till företag och allmänhet.

Detta arbetar vi bland annat med:

 • Kommunalt dricksvatten
 • Brunnsvatten
 • Livsmedel i butiker och storhushåll
 • Sjuka hus, mögel, fukt, radon
 • Folkhälsoarbete
 • Dagis- och skolmiljö
 • Rökning i offentliga miljöer
 • Kemikaliefrågor
 • Miljötillsyn på företag, reningsverk m.m.
 • Naturvård
 • Luftvård
 • Buller - från trafik, från industrier och inomhus
 • Kalkning av sjöar
 • Vattenundersökningar
 • Enskilda avlopp
 • Agenda 21
 • Avfalls- och kretsloppsfrågor
 • Sanhällsplanering
 • Miljömålsarbete
 • Hållbar utveckling
 • Miljöinformation
 • m. m.

Detta arbetar vi normalt inte med:

 • Arbetsmiljö
 • Skadedjurssanering
 • Hälsovård/sjukvård

Viktiga förutsättningar

Det finns några viktiga förutsättningar för ett effektivt miljö- och hälsoskyddsarbete, särskilt för dem som arbetar med myndighetstillsyn:

 • Miljö- och hälsoskydd ska ses som en sammanhängande verksamhet.
 • Arbetet ska bedrivas lokalt. Det är i lokalsamhället det finns förutsättningar att bedriva ett arbete som är anpassat efter de förhållanden som råder på varje plats.
 • Tillsynsarbete ska bedrivas i en organisation som är fristående från andra intressen. Framför allt är det viktigt att skilja ansvaret för myndighets­utövning från annan verksamhet - såsom exploatering.
 • Miljö- och hälsoskyddet ska bedrivas av personal med god kompetens
 • Miljö- och hälsoskyddet ska ges tillräckliga resurser
Overworked

Annons:

Annons:

Ann-Christine Johnsson Juridisk rådgivning