inspiron duo TabletPC köpa viagra Naval medical center portsmouth va

Internationellt - Utbyte

Det kan vara mycket berikande både för individen och för arbetsplatsen att få en närkontakt med arbetet i ett annat land.

Vid IFEH:s världskongress i Stockholm 1998 undertecknades den s. k. Declaration of Stockholm. Den säger att Yrkesföreningen Miljö och Hälsa och motsvarande organisationer i Norge, Forum for Miljö og Helse, på Irland, the Environmental Health Officers Association of Ireland samt i Nord-Irland, the North-Western Centre of the Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) ska utveckla ett närmare samarbete.

Utbyte

Detta innebär att utbyte (engelska "twinning") mellan t ex orter eller miljö- och hälso­skydds­förvaltningar i dessa länder uppmuntras och att professionellt utbyte mellan länderna ska stödjas.

Upplägget bygger på att medlemmen som reser ut själv bekostar resa och privata utgifter medan logi tillhandahålls av någon kollega på besöksorten. Man följer sedan det dagliga arbetet på besöksortens miljö- och hälsoskyddskontor och lever "familjeliv" där. I utbyte kommer sedan någon från besöksorten, oftast den som varit värd, till besökarens hemkommun och tillbringar motsvarande tid här.

Arrangemanget står och faller på personligt engagemang och ömsesidigt intresse. Det hänger också på arbetsgivarens vilja att medge att en utländsk kollega får möjlighet att delta i förvaltningens arbete och att helst också medge bortavaro utan löneavdrag för den som reser ut.

Studiebesök

En annan typ av internationellt utbyte kan handla om studie­besök. Det kan vara en miljö­förvaltning eller en mindre dele­gation som vill se hur vi jobbar i Sverige, allmänt eller med något speci­fikt område, till exempel inom livs­medel. Då kan vi för­söka matcha önske­målen och lämna förslag på en plats för besöket. Mot­svarande gäller för om en svensk medlem eller hans/hennes arbets­plats vill göra studiebesök utomlands.

Den som är intresserad av olika former av utbyte kan höra av sig till styrelsen, vi kommer då att underlätta kontakterna med värdlandet.

Annons:

Annons:

Ann-Christine Johnsson Juridisk rådgivning