inspiron duo TabletPC köpa viagra Naval medical center portsmouth va

IFEH

IFEH

Yrkesföreningen Miljö och Hälsa är medlem av The International Federation of Environmental Health (IFEH). IFEH är en paraply­organisation för natio­nella organisa­tioner om arbetar med miljö- och hälso­skydd. Syftet är att sprida kunskap och erfaren­heter inom miljö- och hälso­skyddet och att främja inter­natio­nellt samarbete. IFEH bildades på ett brittiskt initiativ 1988, då den första inter­nationella kongressen hölls i Australien. Världskongresser hålls vartannat år.

Arbetet styrs av medlemsrådet (member council) där respektive nationell organisation har tre leda­möter. Det finns också en styrelse (board). IFEH har fem regionala grupper, och Yrkesföreningen Miljö och Hälsa tillhör Europa­gruppen eller The European Federation of Environmental Health (EFEH).

EnviNa i Danmark och Forum for Miljø og Helse (FMH) i Norge tillhör medlemmarna.

IFEH:s medlemsråd har bland annat skapat gemensamma policyuttalanden om olika miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Annons:

Annons:

Ann-Christine Johnsson Juridisk rådgivning