inspiron duo TabletPC köpa viagra Naval medical center portsmouth va

Internationellt - Allmänt

Lagstiftningen är gemensam inom EU och inter­nationell sam­verkan och pers­pek­tiv, även utanför Europa, är av stor bety­delse. Dels är det viktigt för ut­byte av nya erfaren­heter, dels för strate­gier för att arbeta gräns­överskridande med miljö- och hälsoskyddsfrågorna.

Syftet med Yrkesföreningen Miljö och Hälsa:s internationella arbete:

  • Vara en länk och underlätta kontakter och professionellt utbyte mellan våra medlemmar och kollegor i andra länder
  • Följa och informera YMHs medlemmar om den internationella utvecklingen inom miljö- och hälsoskyddsområdet särskilt inom Europa och EU
  • Medverka i utvecklingen av det internationella miljöarbetet - direkt och indirekt via centrala myndigheter m fl och genom utbildning.
  • Synliggöra miljö- och hälsoskydd i det internationella arbetet

Vårt internationella handlingsprogram finns bland Dokument (se rubrik ovan).

IFEH - internationell paraplyorganisation

Yrkesföreningen Miljö och Hälsa är medlem av the International Federation of Environmental Health (IFEH) som organiserar nationella föreningar för dem som arbetar med miljö- och hälsoskydd. Vi ingår där i den så kallade Europagruppen eller The European Federation of Environmenyal Health (EFEH). Läs mer om IFEH

Föreningen är också medlem i The "European Working Community for Food Inspection and Consumer Protection" (EWFC) Läs mer om EWFC

Kontaktperson för föreningens internationella arbete är Ingrid Horner.

Annons:

Annons:

Ann-Christine Johnsson Juridisk rådgivning