inspiron duo TabletPC köpa viagra Naval medical center portsmouth va

Hygieia

Hygiea

Vår logotyp består av den grekiska gudinnan Hygieia, omsluten av en eklövskrans, med en kunglig krona i toppen. Vi har ett särskilt tillstånd att använda den kungliga kronan i vårt varumärke. Vi fick det i samband med att vår logotyp registrerades hos patent- och registreringsverket (PRV) efter ett positivt yttrande från Riksheraldikerämbetet

Hygieia var dotter till Asklepios, läke­konstens gud. Hygieia är en symbol för det före­byggande hälso­skydds­arbetet (till skill­nad från sin syster Panacea, som var mer speciali­serad på medika­menter). Hygieia håller i en orm­skål, som man bland annat kan känna igen från Apotekets logo­typ eller Karolinska Institutets sigill.

Annons:

Annons:

Ann-Christine Johnsson Juridisk rådgivning