inspiron duo TabletPC köpa viagra Naval medical center portsmouth va

Tidningen - Nr 1 2005

Tidningen - Nr 1 2005

Buller är en viktig folkhälsofråga. Man räknar med att ungefär 1,5 miljoner svenskar drabbas av trafikbuller. Dessutom riskerar man att utsättas av buller från ventilationsanläggningar, skränande grannar och går man ut och roar sig finns det en uppenbar risk att man drabbas av hörselskador. Detta nummer behandlar akustiskt skräp eller "icke önskvärt ljud" i flera olika avseenden.

Ur innehållet

Därutöver finns artiklar om smittskyddslagen, om barn och hälsa, om kustområden från SIDA och en hel del annat.


Juridiska aktualiteter

I varje nummer av tidningen har vi en juridisk spalt med bland annat referat av aktuella rättsfall. Detta nummer inriktades av naturliga skäl på rättsfall inom bullerområdet. Kyrkklockor, Hemglass och badplatser tillhör de mer udda bullerkällorna, men även buller från vindkraftverk och kollektivtrafik tas upp.

Läs artikeln i tidningen!

Tillbaka till innehållsförteckningen


Statsbidrag fryser inne

Trafikbuller drabbar mellan en och två miljoner svenskar. Riksdagen har fastställt nationella miljömål och folkhälsomål och beslutat att de värsta problemen ska minskas inom några år.
Kommunerna kan få statsbidrag, men problemet är att man först måste ha gjort en kartläggning och en åtgärdsplan för att kunna få bidrag. Endast var tionde kommun har tagit fram åtgärdsplaner och därför riskerar pengarna att frysa inne. Anledningen är förmodligen dels att kommunerna inte har tillräckliga resurser för att göra utredningar, dels att det inte funnits tillräckligt med information om statsbidraget.

Tillbaka till innehållsförteckningen


Porträttet: Lennart och Björn Tunemalm

Många av oss som arbetar med miljöfårgor har studerat i Umeå och haft Lennart Tunemalm som lärare. De senaste åren har sonen Björn tagit över både företaget och utbildningsuppdraget.
Far och son presenteras i tidningen och Lennart ger också sin syn på en del av gårdagens och dagens bullerfrågor.

Läs mer i tidningen!

Tillbaka till innehållsförteckningen


Piteå dansar och ler...

... och medborgarna håller för öronen.
Piteå har likt ett antal andra städer en stadsfest där det ordnas konserter, öltält och annat trevligt.
För de som bor nära området innebär festen en prövning när musiken dunkar stora delar av dygnet.
Åsa Wikman arbetar med de frågorna på miljökontoret i Piteå och berättar hur man har agerat.

Tillbaka till innehållsförteckningen


Höga ljudnivåer från musik

Socialstyrelsen har startat en nationellt tillsynsprojekt om höga ljudnivåer från musik. Nästan hälften av landets kommuner har anmält att man kommer att medverka. Förhoppningsvis kommer därmed arbetet med att begränsa risken för tinnitus och andra hälsoproblem att ta ett rejält steg framåt.
Några nyttiga länkar:

Information om tillsynsprojektet
Artister och musiker mot tinnitus

Annons:

Annons:

Ann-Christine Johnsson Juridisk rådgivning